Rural land consolidation in China

Sheng,Zhong

[Sheng,Zhong] Xi'an Jiaotong-Liverpool University,Suzhou,China

China's Great Urbanization

DOI:10.4324/9781315672540

Publication Year:2016

Document Type:BOOK

Identifier:http://hdl.handle.net/20.500.12791/001190

Copyright 2006-2020 © Xi'an Jiaotong-Liverpool University 苏ICP备07016150号-1 京公网安备 11010102002019号